Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

O nas /  Co robimy ?

Kontakt

Cartesian Sp. z o.o. s.k.
ul. Tagore’a 3
02-647 Warszawa

Tel.: +48 22 242-85-11
Fax: +48 22 242-85-10
biuro@cartesian.pl

Co robimy ?

Świadczymy usługi w dziedzinach, w których posiadamy praktyczne doświadczenie - w zakresie inżynierii finansowej, strukturyzacji produktów finansowych, pozyskiwaniu kapitału właścicielskiego i dłużnego oraz przeprowadzaniu transakcji przejęć i fuzji kapitałowych. Ponadto świadczymy usługi doradcze w dziedzinie planowania finansowego i zarządzania ryzykiem finansowym.

Umożliwiamy naszym klientom przyśpieszenie rozwoju ich firm pomagając im w:

   • ustaleniu odpowiedniej relacji kapitału dłużnego do kapitału właścicielskiego
   • akwizycji finansowania poprzez pozyskanie dodatkowych kredytów bankowych, emisję obligacji korporacyjnych lub nowych akcji
   • refinansowaniu istniejących zobowiązań finansowych
   • pozyskaniu partnerów kapitałowych, finansowych bądź branżowych,
   • zaplanowaniu i przeprowadzeniu transakcji kupna, sprzedaży lub połączenia z innymi firmami
   • restrukturyzacji organizacyjnej i biznesowej

Pozyskanie finansowania

Cartesian oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie pozyskiwania kapitału zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku prywatnym.

czytaj więcej

Obsługa transakcji M&A

Cartesian oferuje kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A).

czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich ekspertów w obszarze budowania długoterminowych relacji z bankami i instytucjami finansowymi, Cartesian oferuje skuteczne doradztwo.

czytaj więcej

Wyceny, biznesplany, due diligence

Niezależnie od kompleksowej obsługi naszych Klientów w obszarze pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i obsługi transakcji M&A, świadczymy na rzecz naszych Klientów dodatkowe usługi doradcze.

czytaj więcej
Notowania giełdowe z dn.
WIG ()
WIG20 ()
Notowania walutowe z dn.
EUR ()
USD ()
CHF ()
Źródło danych: czasnazysk.pl
Cartesian © 2012
Realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf