Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

O nas /  Jak działamy ?

Kontakt

Cartesian Sp. z o.o. s.k.
ul. Tagore’a 3
02-647 Warszawa

Tel.: +48 22 242-85-11
Fax: +48 22 242-85-10
biuro@cartesian.pl

Jak działamy ?

Współpraca z Klientem odbywa się na kilku płaszczyznach. W fazie wstępnej dokonujemy analizy dokumentów finansowych firmy, przede wszystkim pod kątem weryfikacji struktury pasywów i relacji kapitał własny / finansowanie zewnętrzne. Analizujemy model biznesowy firmy pod kątem możliwości przyśpieszenia jej wzrostu, zwiększenia konkurencyjności i udziału w rynku oraz pod kątem potencjału rozszerzenia działalności. Oceniamy ryzyka finansowe prowadzonej działalności oraz stabilność generowanych przepływów pieniężnych.

Następnie wspólnie z Klientem weryfikujemy istniejące plany rozwojowe firmy i możliwości ich modyfikacji w przypadku pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego.

Kolejnym krokiem jest zaproponowanie sposobów dalszego finansowania rozwoju firmy w oparciu o dostępne na rynku instrumenty finansowe lub podjęcie realizacji transakcji przejęcia kapitałowego lub fuzji z wyselekcjonowanym partnerem gospodarczym.

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o realizacji jednego z zaproponowanych scenariuszy, rozpoczynamy etap planowania i wdrażania transakcji w oparciu o umowę na usługi doradcze, której warunki zależne są od stopnia złożoności podejmowanego przedsięwzięcia.

Pozyskanie finansowania

Cartesian oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie pozyskiwania kapitału zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku prywatnym.

czytaj więcej

Obsługa transakcji M&A

Cartesian oferuje kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A).

czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich ekspertów w obszarze budowania długoterminowych relacji z bankami i instytucjami finansowymi, Cartesian oferuje skuteczne doradztwo.

czytaj więcej

Wyceny, biznesplany, due diligence

Niezależnie od kompleksowej obsługi naszych Klientów w obszarze pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i obsługi transakcji M&A, świadczymy na rzecz naszych Klientów dodatkowe usługi doradcze.

czytaj więcej
Notowania giełdowe z dn.
WIG ()
WIG20 ()
Notowania walutowe z dn.
EUR ()
USD ()
CHF ()
Źródło danych: czasnazysk.pl
Cartesian © 2012
Realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf