Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Należy wierzyć jedynie temu,
cośmy doskonale poznali
i w co nie można wątpić.
Kartezjusz

Oferta /  Wyceny, biznesplany, due diligence

Kontakt

Cartesian Sp. z o.o. s.k.
ul. Tagore’a 3
02-647 Warszawa

Tel.: +48 22 242-85-11
Fax: +48 22 242-85-10
biuro@cartesian.pl

Wyceny, biznesplany, due diligence

Niezależnie od kompleksowej obsługi naszych Klientów w obszarze pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i obsługi transakcji M&A, świadczymy na rzecz naszych Klientów dodatkowe usługi doradcze w następujących dziedzinach:

 • sporządzanie wycen
  • wycena przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części lub poszczególnych aktywów w celu oszacowania wartości wnoszonego aportu do nowej spółki, na potrzeby transakcji fuzji i przejęć, w przypadku ubiegania się o kredyt (wycena zabezpieczenia)
  • wycena spółek na potrzeby transakcji fuzji i przejęć, w związku z planowanym debiutem giełdowym, wycena poszczególnych spółek grupy kapitałowej dla potrzeb konsolidacji
  • oszacowanie wartości przedsiębiorstw znajdujących się w stanie upadłości
 • biznesplany i planowanie finansowe
  • tworzenie wspólnie z klientem biznesplanu i planu finansowego opartego na strategii inwestycyjnej firmy z jasno zdefiniowanym zestawem celów finansowych;
  • tworzenie wspólnie z klientem strategii inwestycyjnej firmy, wspartej planem zarządzania ryzykiem i planem zapewnienia kontroli nad całością procesu inwestycyjnego
 • opracowywanie modeli finansowych
  • budowanie modeli finansowych o dużym stopniu złożoności na podstawie parametrów uzgodnionych z Klientem
  • przeprowadzanie dogłębnej analizy ryzyka projektów inwestycyjnych w oparciu o zbudowanie liczbowych scenariuszy i analizę założeń wyjściowych z niezależnej pespektywy.
 • zarządzanie ryzykiem
  • projektujemy i wdrażamy systemy zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych
  • projektujemy i wdrażamy systemy zabezpieczenia przed ryzykiem wahań cen wybranych surowców masowych
 • przeprowadzanie – wspólnie z renomowanymi kancelariami prawnymi - due diligence przedsiębiorstw, celem zbadania stopnia wykorzystania i efektywności poszczególnych zasobów (kapitałowych, majątkowych i ludzkich) przedsiębiorstwa, w celu zdiagnozowania i oceny mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń jej otoczenia, a także celem identyfikacji ryzyk związanych z funkcjonowaniem firmy

Pozyskanie finansowania

Cartesian oferuje kompleksową obsługę firm w zakresie pozyskiwania kapitału zarówno na rynku publicznym, jak i na rynku prywatnym.

czytaj więcej

Obsługa transakcji M&A

Cartesian oferuje kompleksową obsługę transakcji fuzji i przejęć (M&A).

czytaj więcej

Restrukturyzacja zadłużenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich ekspertów w obszarze budowania długoterminowych relacji z bankami i instytucjami finansowymi, Cartesian oferuje skuteczne doradztwo.

czytaj więcej

Wyceny, biznesplany, due diligence

Niezależnie od kompleksowej obsługi naszych Klientów w obszarze pozyskiwania finansowania, restrukturyzacji zadłużenia i obsługi transakcji M&A, świadczymy na rzecz naszych Klientów dodatkowe usługi doradcze.

czytaj więcej
Notowania giełdowe z dn.
WIG ()
WIG20 ()
Notowania walutowe z dn.
EUR ()
USD ()
CHF ()
Źródło danych: czasnazysk.pl
Cartesian © 2012
Realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf